จากแรกเริ่มสู่ปัจจุบัน

จากแรกเริ่มสู่ปัจจุบัน

ภาพเปรียบเทียบพื้นที่ในอดีตและปัจจุบัน ณ บริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยภาพในอดีตถ่ายไว้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เมื่อ 11 ปีที่แล้ว คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สดร. เข้าสำรวจพื้นที่ก่อนที่สถาบันฯ จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ จนกลายมาเป็นอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ที่เห็นกันในทุกวันนี้

 

2552

01 02

03 04

 

ปัจจุบัน

06 06

07 08