มื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

          ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์อริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรมหอสมุดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกชมรมห้องสมุด  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

naru 20201221 01

naru 20201221 02

naru 20201221 03

naru 20201221 04