เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้รับเกียรติคุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ในการนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

20200828 05

20200828 01

20200828 02

20200828 03

20200828 04