เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.52 น. 

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ ผศ.อำนาจ สาธานนท์ อาจารย์วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์” ณ กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ

บันทึกวีดีโอจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/238Rattanakosin ทำให้มีความขัดข้องของสัญญาณเสียงช่วงเวลา 00.01-08.47 นาที

 

เนื้อหาการสนทนา

  1. ดาราศาสตร์กับวัฒนธรรม ดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ การสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสร้างหมายบอกเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์
  2. ดาราศาสตร์ตะวันตกเข้ามาสู่สยามประเทศได้อย่างไร สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (การหาลองติจูดเพื่อทำแผนที่ โดยการดูดาว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ เครื่องกลจักรไอน้ำ การล่าอาณานิคม)
  3. พระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยดาราศาสตร์สืบมาอย่างต่อเนื่องพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และสามัญชนสนใจดาราศาสตร์อย่างไร
  4. รัชกาลที่ 4 กับความสนพระราชหฤทัยในการดาราศาสตร์
  5. รัชกาลที่ 5 กับการตามเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ บ้านหว้ากอ และปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่แหลมเจ้าลาย จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 เมษายน 2418
  6. รัชกาลที่ 7 กับการเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วันที่ 9 พฤษภาคม 2472
  7. รัชกาลที่ 9 กับความสนพระทัยด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ปรากฏการณ์ด้านดาราศาสตร์ในรัชสมัย สุริยุปราคาเต็มดวง 20 มิถุนายน 2498 ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วันที่ 24 ตุลาคม 2538 แนวคราสพาดผ่าน 11 จังหวัดในประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดตาก ถึง จังหวัดสระแก้ว
  8. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ องค์อุปถัมภ์วงการดาราศาสตร์ไทย
  9. สมัยกรุงรัตนโกสินตร์_ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย การก้าวกระโดดของการพัฒนาดาราศาสตร์ไทยสู่การยอมรับในระดับสากล

 

sharing 20200825 01

ตารางออกอากาศ