เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำคุณกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการ (ECU Shop) พร้อมคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

1)คุณกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการ
2)คุณสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการ
3)คุณศรัณย์ ยิ้มศรีเจริญกิจ R&D Engineer (software/electronic)
4)คุณนันทิพัฒน์ บุญยิ้ม R&D Engineer (mechanic)
5)คุณกัณฑ์พงษ์ ตรีภูวพฤทธิ์ นักเรียน

 IMG 0527