เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. นำ นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์