เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

 238385

238386