พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.35 น.

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์)

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอฟเตอร์ชั่วคราวที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และเสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8