พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ

พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สถานีทวนสัญญาณทีโอที (กม.44.4) จังหวัดเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10