พิธิเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

พิธิเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.

ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงวิทยาการดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10