พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.39 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้  ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1

2

3

4

5

6

7

8