สิริมงคล

พิธิเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

พิธิเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

พิธิเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.

ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.

ณ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 13.45 น.

ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.39 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ

พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ

พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554  เวลา 9.00 น.

ณ  ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Read more ...

พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.35 น.

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์)

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...