ศ.ดร.ระวี ภาวิไล

exibition rawi 03

          ห้องแสดงงานจดหมายเหตุดาราศาสตร์  ขอเชิดชูเกียรติและถ่ายทอดเรื่องราวของ “ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล” บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้บุกเบิกการศึกษา รวมถึงให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย โดยจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ “โต๊ะทำงาน” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล  ซึ่งเป็นโต๊ะทำงานที่ท่านใช้ในการทำงานต่อเนื่องตลอดมาจนเกษียณราชการในปี พ.ศ. 2529 มีการเล่าเรื่อง โดยคุณภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ถ่ายทอดข้อมูลประวัติ ผลงานทางด้านดาราศาสตร์ ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ 

exibition rawi 01

           สำหรับงานแสดงจดหมายเหตุดาราศาสตร์ “เล่าเรื่อง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  1 กันยายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

บทความ

rawi 20200828 03

เล่าเรื่อง “ศาสตาจารยกิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล”
โดย คุณภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บุตรสาว

 

00     25 solar eclipse full   02   
C1961R1 Humason by Rawi Bhavilai  รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง
24 ตุลาคม 2538
 ดาวหางฮัลเลย์
   
16   
ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า : ลูกไฟอุกกาบาตเชียงคาน