แนะนำจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุภายในประเทศ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ :

https://virtualarchives.nat.go.th/

 

นิทรรศการเสมือนจริง :

https://virtualarchives.nat.go.th/tour/

 

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย :

https://www.botlc.or.th/archives

 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ :

https://www.bia.or.th/

 

คลังจดหมายเหตุดิจิทัล สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ :

https://archives.museumsiam.org/

 

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา :

https://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/index.php

 

หอจดหมายเหตุต่างประเทศ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติจีน :
http://www.shac.net.cn/shac_en/sy_135/

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติญี่ปุ่น :
http://www.archives.go.jp/english/

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ :
http://www.nas.gov.sg/

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเกาหลี :
http://www.archives.go.kr/english/index.jsp

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน :
https://www.archives.gov.tw/english/

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา:
https://www.archives.gov/

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ:
http://www.nationalarchives.gov.uk/

 

องค์กรจดหมายเหตุระหว่างประเทศ

สภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ:
https://www.ica.org/en