2565

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา  “ดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม”

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราสาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more ...