เสวนาและนิทรรศการ เรื่อง “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538”

 หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538” ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้อง Planetarium อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 17.30 น. วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง) *** ฟรีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ***

ขอเชิญร่วมส่งบทความ

naru 20200922 01

 

          With coming occasion of 25 years anniversary of full Solar Eclipse in Thailand since last time occurred on 24 October 1995, you are invited to join the seminar “25 years anniversary of full Solar Eclipse in Thailand” on 19 October 2020, 13.30-17.30 @ Planetarium AstroPark Chiangmai.

 

Registration QR Code

naru 20200922 03

(seminar conducted in Thai)

NARIT Archive and Record Unit

National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)

Tel. 053-121268 - 9 ext. 202

Mrs. Chirapa Aukkaravittayapun

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

naru 20200922 03

S 29712404

S 29712406

S 29712407

S 29712408

S 29712409

S 29712410

S 29712411

S 29712413

S 29712412

S 29769732 

ภาพและข่าวสุริยุปราคาเต็มดวง ช่อง 9 อสมท. 24-25 ตุลาคม 2538 วิโรจน์ ประกอบพิบูล (ขนาดไฟล์ 2.2 GB)

 

กำหนดการจัดเสวนาและนิทรรศการ

เรื่อง “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538”

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 17.30 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้อง Planetarium

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

12.30 - 13.30 น.         ลงทะเบียน

13.30 - 14.00 น.        กล่าวเปิดการเสวนา

โดย     ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

พร้อมรับชมวิดีทัศน์ รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538

14.00 – 15.00 น.       บรรยาย “ประสบการณ์ใต้เงาจันทร์”

โดย     ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

15.15 – 15.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.30 น.        เสวนา “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย(24 ตุลาคม 2538)”

วิทยากร :

โดย     คุณบุญพีร์ พันธ์วร

ผู้ทรงคุณวุฒิรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

ที่ปรึกษาพิเศษ กลุ่มบริษัทสยามกลการ

อดีต เลขาธิการ โครงการ Think Earth : Think Sky

คุณวิโรจน์  ประกอบพิบูล

อดีต ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท.

ผู้ดำเนินรายการ :

โดย     รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  ที่ปรึกษา สดร.

16.30 – 17.30 น.       ตอบข้อซักถาม-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การชมสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538

17.30 น.                    กล่าวปิดงานเสวนา

โดย     ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

 

หมายเหตุ : สามารถชมนิทรรศการ

“รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย

24 ตุลาคม 2538”

ภายในบริเวณการจัดงาน