2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวง ตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวง ตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวง ตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30–16.00 น.

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้  เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้

เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

ณ สถานที่สำคัญทางอารยธรรมดาราศาสตร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

Read more ...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

การบรรยายเชิงวิชาการ  เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

การบรรยายวิชาการเรื่อง  “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

การบรรยายวิชาการเรื่อง

“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00– 16.00 น.

ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร

Read more ...

จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...