ภาพถ่ายหว้ากอ วันที่ ๑๔-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

ภาพถ่ายหว้ากอ วันที่ ๑๔-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

123

456

 

คู่มือการสังเกตสุริยุปราคา 1875 ทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปสังเกตโดยเฉพาะ

 

เอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในประเทศฝรั่งเศส

 

เอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในปารีส

 

ภาพถ่าย รัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จทอดพระเนตร สุริยุปราคา