banner 08 banner 03 banner 02 banner 07 banner 04 banner 05 banner 06

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปีปัจจุบัน

 

naru 20230502 01                  

จดหมายเหตุ 2566

 

 

 

 

 

 

 

archive 20220401 01        naru 20211109 01        2563 intro

จดหมายเหตุ 2565

 

 

จดหมายเหตุ 2564

 

 

จดหมายเหตุ 2563

 

02        2561 intro        2560 intro

จดหมายเหตุ 2562

 

 

จดหมายเหตุ 2561

 

 

จดหมายเหตุ 2560

 

2559 intro   2558 intro   siri1

จดหมายเหตุ 2559

 

 

จดหมายเหตุ 2558

 

 

สิริมงคล

 

archive intro   start intro     

จดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย

 

 

จากแรกเริ่มสู่ปัจจุบัน