หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

nma

ITCA

AI File

ITCA

JPG File

ITCA

PNG File