นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล

ประกาศ สดร. เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ