ประกาศเจตจำนงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต