ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

NARIT manager 2565 02

ดูภาพขนาดใหญ่ที่นี่ button click 01

director 2565 03