รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

Read more ...

ประกาศประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (เมคคาทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ)
Page 8 of 27