รับสมัครงาน

ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) จำนวน 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์)

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์

Read more ...

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Firmware Engineer) ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ MIS จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Firmware Engineer) 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS 6 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย 2 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer)
Page 4 of 18