รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น)

Read more ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น)

Read more ...

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัย) จำนวน 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Mechatronics) ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Mechatronics) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
Page 3 of 27