รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์ดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ประจำหอดูดาวพิษณุโลก

Read more ...

ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำหอดูดาวภูมิภาคขอนแก่น

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Electronic Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น) ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัย) จำนวน 3 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Electronics Engineer) จำนวน 1 อัตรา
Page 2 of 27