รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 1 ตำแหน่ง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา (วิศวกร) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (TSC) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
Page 2 of 18