รับสมัครงาน

ประกาศ ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (โครงการ MIS) ตำแหน่ง Software Developer จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น จำนวน 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 1 ตำแหน่ง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
Page 10 of 27