ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการ MIS 6 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)