รับสมัครงาน

ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) จำนวน 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์)

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์

Read more ...

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ TSC 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล้กทรอนิกส์) 1 อัตรา ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Firmware Engineer) ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ MIS จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
Page 1 of 15