รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Read more ...

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย เพื่อพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบันภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย (Researcher) จำนวน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานวิจัย [ วิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มวิจัย (Project Coordinator) 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Project Coordinator) 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา [ Purchasing Engineer - กลุ่มงานวิจัย ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดกลุ่มงานวิจัย [ วิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ] 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ [ Project Coordinator ] จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ [ Project Coordinator ] จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานวิจัย ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น ประกาศรับสัมครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น ประกาศรับสัมครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบต้นแบบระบบฉายภาพแบบ 360 องศา ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกร (อิเล็กทรอนิกส์)
Page 1 of 22