รับสมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาว ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาวภูมิภาค ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาว พิษณุโลก

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Mechanical Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์ดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ประจำหอดูดาวพิษณุโลก ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร Electronics Engineer ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Systems Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Computer Engineer) ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (Electronic Engineer) 1 ตำแหน่ง ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Digital Signal Processing Engineer) จำนวน 1 ตำแหน่ง
Page 1 of 27