รู้จักไฟล์ FITS

รู้จักไฟล์ FITS

Flexible Image Transport System (FITS) คือระบบไฟล์มาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ข้อมูลในไฟล์ FITS จะสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ก็คือส่วนของ header ที่จะระบุค่าต่างๆ ในการถ่ายภาพเอาไว้ เช่น ตำแหน่งพิกัดที่ถ่าย วัน เวลา อุณหภูมิ CCD ที่ตั้งหอดูดาว การหมุนของ CCD เวลาเปิดหน้ากล้อง ฯลฯ และส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของข้อมูล

เราสามารถนึกถึงข้อมูลของภาพในไฟล์ FITS ได้ในรูปของตารางตัวเลข โดยไฟล์ FITS เพียงแค่ระบุว่าในแต่ละ pixel ของ CCD ได้มีการบันทึกประจุอิเล็คตรอนเอาไว้กี่ตัว (ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนโฟตอนที่ตกลงบน pixel นั้นๆ บน CCD)

อย่างไรก็ตาม สายตามนุษย์ไม่สามารถตีความหมายตารางตัวเลขหลายล้านตัวเลขได้พร้อมๆ กัน โปรแกรมแสดงผลทั่วๆ ไปจึงจำเป็นต้องมีการแสดงผลค่าของอิเล็คตรอนในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ ในลักษณะของเฉดสี

โปรแกรมแสดงภาพไฟล์ FITS จะมีการตั้งค่าสี “ดำ” ว่า pixel ใดที่มีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดนี้จะแสดงผลออกมาเป็นสี “ดำ” และ pixel ใดที่มีค่าสูงกว่าขีดจำกัดอีกขีดหนึ่งจะแสดงเป็นสี “ขาว” และ pixel ที่อยู่ระหว่างกลางจะแสดงผลด้วยเฉดสีเทาลดหลั่นกันไป

ทั้งนี้ อย่าลืมว่าทั้งสี “ขาว” และสี “ดำ” ไม่ได้เป็นสิ่งที่สอดคล้องต่ออย่างใดต่อข้อมูลที่แท้จริง เช่น ขอบเขตสี “ขาว” ของดาวไม่ได้เป็นขอบเขตที่แท้จริงของดาวฤกษ์ แต่สีที่โปรแกรมแสดงผลเป็นเพียงสิ่งที่โปรแกรมเลือกที่จะแสดงขึ้นมาให้เราดูเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับขีดจำกัดการแสดงผลได้ตามใจชอบ