สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 260 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

DobsonianTelescopeForSchool 2563 venue 02

   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร “Princess Sirindhon AstroPark” หรือเรียกสั้นๆ ว่า AstroPark ตั้งอยู่ที่เลขที่ 260 ม. 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใน AstroPark ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งบัญชาการหลักของเหล่าปราชญ์ดาราศาสตร์ของเมืองไทย อาคารท้องฟ้าจะลองและนิทรรศการ เป็นอาคารรูปทรงกูบช้าง ถูกออกแบบและสร้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการประชาชน รวมถึงเยาวชน ภายในอาคารมีท้องฟ้าจำลองที่รองรับรบฉายภาพในระบบ 8K ใหม่และทันสมัยที่สุดในไทย รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interctive Exhibition) อาคารหอดูดาว ซึ่งจะเป็นแหล่งให้บริการจัดกิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าให้กับประชาชน และอาคารปฏิบัติการและเมกะทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอาคารที่ผลิตชิ้นงานและอุปกรณ์สำหรับสังเกตการณ์ทางดาราศสาตร์ชั้นสูงหลากหลายรูปแบบ

 

DobsonianTelescopeForSchool 2563 venue 06

 

          ในการจัดกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ของโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ซึ่งผู้แทนครูจากโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์จะได้เรียนรู้และฝึกทักษะสังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทรรศน์เบื้องต้นภายในพื้นที่ของหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ร่วมกับพื้นครูจากต่างโรงเรียนอีกด้วย

 

 

โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

telescope 2564 venue 1

          โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งมีห้องประชุมพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน อีกทั้งยังเป็นที่พักสำหรับผู้แทนครูที่เข้าร่วมรับมอบกล้องโทรทรรศน์และกิจกรรมอบรมอีกด้วย