กำหนดการอบรม

โครงการกระจายโอกาส 2566 banner

          กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 เป็นกำหนดการในการเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์ กิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน รวมถึงกิจกรรมอบรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้กระบวนการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และการศึกษาโครงงานด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน พร้อมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์เบื้องต้น ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียนที่ได้มอบให้