ประกาศผลการคัดเลือก

โครงการกระจายโอกาส 2566 คุณสมบัติ

ประกาศผลการคัดเลือก 7 เมษายน 2566

แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม 7–11 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อ (Final) 12 เมษายน 2566