สมัครเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g1

    โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

 1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร) ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 1 <<หมดเขตรับสมัคร>>
 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
 3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

 

กำหนดการรับสมัคร (กลุ่มที่ 1)

หมดเขตส่งใบสมัคร                วันที่ 31 มีนาคม 2563 <<หมดเขตรับสมัคร>>

ประกาศผลการคัดเลือก            วันที่ 7 เมษายน 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ยืนยันการเข้าร่วม                   วันที่ 7 - 10 เมษายน 2563 วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)        วันที่ 17 เมษายน 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g2

 1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร) ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 2 <<หมดเขตรับสมัคร>>
 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
 3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

 

กำหนดการรับสมัคร (กลุ่มที่ 2) <<ยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม กลุ่มที่ 2>>

หมดเขตส่งใบสมัคร                 วันที่ 31 มีนาคม 2563 <<หมดเขตรับสมัคร>>

ประกาศผลการคัดเลือก             วันที่ 7 เมษายน 2563 <<ยกเลิกจัดอบรม กลุ่มที่ 2>>

ยืนยันการเข้าร่วม                    วันที่ 7 - 10 เมษายน 2563 <<ยกเลิกจัดอบรม กลุ่มที่ 2>>

ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)         วันที่ 17 เมษายน 2563 <<ยกเลิกจัดอบรม กลุ่มที่ 2>>

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g3

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบชุดสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์” (Astro-Corner) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

 1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms

ลิงค์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 3 <<ลิงค์ใบสมัคร>>

 1. แนบส่งไฟล์ “แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร” และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ บน Google Forms
 1. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ (โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสมจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารแนบที่ส่งเข้ามา)
 2. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
 3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการจัดส่งชุดสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์” Astro-Corner ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก (ส่งให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

กำหนดการรับสมัคร (กลุ่มที่ 3)

เปิดรับสมัคร                          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

หมดเขตส่งใบสมัคร                  วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก              วันที่ 8 มิถุนายน 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ส่งมอบสื่อให้โรงเรียน                 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป