ข้อกำหนดในการรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อกลับโรงเรียน

Dobsonian 2566 04

       

          หลังจากที่ครูหรือผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และพิธีรับมอบข้างต้นแล้ว โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดส่งกล้องโทรทรรศน์กลับโรงเรียนเองโดยสามารถดำเนินการจัดส่งหรือรับมอบกล้องและสื่อได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รับกล้องและสื่อ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว/รถของโรงเรียน

- รถที่สามารถบันทุกกล้องและสื่อกลับได้ : รถกระบะ(มีหลังคา), รถเก๋ง(เบาะหลังว่าง) และรถตู้

- จุดนัดหมายรับกล้องและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- วันที่นัดหมายรับกล้องและสื่อ : วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 (เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป)

  1. ขนส่งด้วยบริษัทขนส่งเอกชน

- โรงเรียนติดต่อประสานกับบริษัทเอกชนเอง เพื่อเข้ารับกล้องและสื่อกลับโรงเรียน

- จุดนัดหมายรับกล้องและสื่อ : ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- วันที่นัดหมายรับกล้องและสื่อ : วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

*หมายเหตุ : โรงเรียนจะต้องติดต่อบริษัทขนส่งเอกชนก่อน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง*

  1. ใช้บริการของสถาบันฯ จัดส่งกล้องและสื่อให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค

- สถาบันฯ จะดำเนินการฝากส่งกล้องโทรทรรศน์ให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค (ฟรี.......!!)

- จุดนัดหมายรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อ จำนวน 3 จุด

               1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

               2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

               3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

- วัน เวลา ในการติดต่อรับกล้องและสื่อ : ระหว่างวันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันจันทร์)ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

*หมายเหตุ : บริการฝากส่งในรูปแบบที่ 3 จะดำเนินการจัดส่งให้ ณ หอดูดาวฯ ภูมิภาค 3 แห่ง ที่แจ้งไว้เท่านั้น ไม่มีบริการจัดส่งระหว่างทาง โรงเรียนจะต้องไปติดต่อรับกล้องและสื่อเอง (หากต้องการให้บริษัทขนส่งจัดส่งให้ ต้องติดต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)**

 

กล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการขนส่งกลับโรงเรียน

  1. กล้องโทรทรรศน์แบบ Dobsonian (ตัวกล้องหลัก)

Dobsonian 2566 01

  1. ฐานกล้องโทรทรรศน์ แบบ Dobsonian

Dobsonian 2566 02

  1. ชุดสื่อดาราศาสตร์ Astro-Corner

Dobsonian 2566 03