สถานที่และการเดินทาง

       การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมนาได้หลายรูปแบบ พร้อมที่พักและพื้นที่บริการโดยรอบอย่างสมบูรณ์  โดยการประชุมแบบบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จัดขึ้นบริเวณโดยรอบเช่นกัน

สถานที่จัดประชุม : 

 
4

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับจัดประชุมและที่พัก

       บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 มีพื้นที่เพียบพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน มีห้องประชุมพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน มีห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน มีห้องทดลองสำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

3

ห้องประชุม Auditorium, บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


การเดินทาง

     เนื่องจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถขนส่งสาธรณะหรือรถบัสผ่าน มีพียงรถบัสเพียงสายเดียววิ่งผ่านสถานที่ใกล้เคียง นั่นก็คือ รถบัสสาย 510 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต - สนามบินดอนเมือง - ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต)) แต่จุดจอดจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หากเดินทางด้วยวิธีนี้ ท่านจะต้องเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยฯ มายังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (ซึ่งอยู่ใกล้กัน) ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น การเดินทางด้วยรถส่วนตัว Taxi หรือ Grab Car น่าจะสะดวกที่สุด

2

แผนที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Google map :  https://goo.gl/maps/ZTBfjDQtc2tdLNSA7


ที่อยู่ :   ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 130 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2590 7100

อัตราค่าห้องพัก :

ห้องพัก 2 เตียง ราคา 800 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,000 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)

ห้องพัก 4 เตียง ราคา 1,200 บาท (ค่าห้องพัก) หรือ 1,500 บาท (ค่าห้องพัก+อาหารเช้า)

Website : http://www.nstda.or.th/tcc


โรงแรมข้างเคียง

  1. โรงแรมดีลักซ์ ธรรมศาสตร์ อพาร์ตเมนท์ อัตราค่าที่พัก ~900 บาท

    โทรศัพท์ : 02 151 4000

    แผนที่ : https://g.page/DLUXXTU?share

1

 

  1. โรงแรม : iRESIDENCE HOTEL PATHUMTHANI อัตราค่าที่พัก 900 - 1,200 บาท
    โทรศัพท์ : 090 052 6666
    แผนที่ : https://g.page/iResidenceHotel?share

5