ดาวน์โหลด

Logo CAAS

 60

 

  logo PNG2

 

  1. โครงการและกำหนดการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS) ครั้งที่ 3 (Download)
  2. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS#ครั้งที่ 1 (Download)
  3. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS#ครั้งที่ 2 (Download)