หน้าแรก

CASS banner 2021

ข่าวสาร

  • 7 กรกฎาคม 2564 / ผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ฯ (คลิ๊กที่นี่)
  • 5 กุมภาพันธ์ 2564 / เปิดรับสมัครลงทะเบียนนำเสนอผลงาน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2564 (คลิกที่นี่)
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 / ยินดีต้อนรับสู่ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

กำหนดการ

รูปแบบที่ 1 : ผู้นำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”
ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน / ส่งบทคัดย่อ (Abstract) วันนี้ – 30 มีนาคม 2564
ประกาศผลการคัดเลือก 9 เมษายน 2564
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30 เมษายน 2564

รูปแบบที่ 2 : ผู้นำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”
ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน / ส่งบทคัดย่อ (Abstract) วันนี้ – 30 มีนาคม 2564
คัดเลือกและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 1 - 9 เมษายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือก 30 เมษายน 2564

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียน                                                                                         จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
   
* สำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน รูปแบบที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา และจะประกาศผล ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป