EP.7 อุปกรณ์รับสัญญาณความถี่วิทยุย่านเคยู

พูดคุยกับวิศวกรหนึ่งเดียวในไทยผู้พัฒนา "อุปกรณ์รับสัญญาณความถี่วิทยุย่านเคยูแห่งกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติอีกหนึ่งศาสตร์สุดซับซ้อนที่หลายคนคาดไม่ถึงแต่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดความเที่ยงตรงของพื้นผิวรูปทรงพาราโบลาของจานสะท้อนสัญญาณซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพร้อมของกล้องโทรทรรศน์วิทยุเลยทีเดียว