EP.5 เครื่องวัดสภาพท้องฟ้าอัตโนมัติ

เจาะลึกเบื้องหลังกับวิศวกรผู้พัฒนา "เครื่องวัดสภาพท้องฟ้าอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ทั่วทั้งท้องฟ้าสอดรับกับการใช้งานกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของ NARIT ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่าในคืนนั้นท้องฟ้าเปิดหรือมีปริมาณเมฆมากน้อยอย่างไรฝนตกหรือไม่รวมถึงช่วยตรวจเช็คความเร็วลมความกดอากาศความชื้นอุณหภูมิที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งเปิด-ปิดโดมอัตโนมัติของหอดูดาวแต่ละที่