EP.4 ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ

พบกับวิศวกรผู้พัฒนา "ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติเพื่อควบคุมกล้องโทรทรรศน์ NARIT ที่ตั้งอยู่ทุกมุมโลกด้วยสโลแกน “ใช้งานง่ายสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า