จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

จากดาราศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยี

00 001

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย : The Series

บทความชุด #ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย บอกเล่าหลากหลายเรื่องราวหลังบ้าน เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ กว่าจะมาเป็นชิ้นงานเทคโนโลยีสุดล้ำ มีเส้นทางอย่างไร ผลงานวิจัยอาจไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด สิ่งสำคัญคือการสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น

Read more ...

Ep. 1 เปิดหลังบ้าน NARIT ลัดเลาะห้องปฏฺิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์

Ep. 1 เปิดหลังบ้าน NARIT ลัดเลาะห้องปฏฺิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์

Read more ...

EP. 2 หุ่นยนต์กล้องดูดาว : เทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่ให้เรามากกว่าการศึกษาเอกภพ

EP. 2 หุ่นยนต์กล้องดูดาว : เทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่ให้เรามากกว่าการศึกษาเอกภพ

Read more ...

EP. 3 ระบบติดตามวัตถุอวกาศฝีมือคนไทย : แม้จะอยู่วงโคจรไหน เราก็ตามหาเจอ

EP. 3  ระบบติดตามวัตถุอวกาศฝีมือคนไทย : แม้จะอยู่วงโคจรไหน เราก็ตามหาเจอ

Read more ...

EP. 4 เทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์และวิศวกรรม

EP. 4 เทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์และวิศวกรรม

Read more ...

EP. 5  เครื่องเคลือบกระจกเครื่องแรกของไทยสู่โครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก : พัฒนาเป็นเครื่องเคลือบกระจกฟิล์มบาง  สำหรับเคลือบกระจกกว่า 6,000 บาน  ในโครงการหมู่กล้องรังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array หรือ CTA)

EP. 5  เครื่องเคลือบกระจกเครื่องแรกของไทยสู่โครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก : พัฒนาเป็นเครื่องเคลือบกระจกฟิล์มบาง  สำหรับเคลือบกระจกกว่า 6,000 บาน  ในโครงการหมู่กล้องรังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array หรือ CTA)

Read more ...

EP. 6 ดาราศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ : จากเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่การพัฒนากายอุปกรณ์

EP. 6  ดาราศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ : จากเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่การพัฒนากายอุปกรณ์

Read more ...

EP. 7 จากแล็ปดาราศาสตร์สู่เครื่องช่วยหายใจ : วิกฤตโรคระบาดโควิดก่อเกิด NARIT Ventilator Developmen

EP. 7  จากแล็ปดาราศาสตร์สู่เครื่องช่วยหายใจ : วิกฤตโรคระบาดโควิดก่อเกิด NARIT Ventilator Developmen

Read more ...

EP. 8 ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์ : #EvWaCo ทันสมัยที่สุด โมเดลแรกของโลก อุปกรณ์ลดแสงสว่างดาวฤกษ์ สำหรับศึกษาดาวคู่ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

EP. 8 ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์ : #EvWaCo ทันสมัยที่สุด โมเดลแรกของโลก อุปกรณ์ลดแสงสว่างดาวฤกษ์ สำหรับศึกษาดาวคู่ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

Read more ...

Ep. 9 อภิมหาข้อมูลดาราศาสตร์  กับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ “ชาละวันคลัสเตอร์” ของไทย

Ep. 9 อภิมหาข้อมูลดาราศาสตร์  กับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ “ชาละวันคลัสเตอร์” ของไทย

Read more ...

Ep. 10 ดาราศาสตร์วิทยุของไทย มองออกไปให้กว้างกว่าที่ตาเห็น

Ep. 10 ดาราศาสตร์วิทยุของไทย มองออกไปให้กว้างกว่าที่ตาเห็น

Read more ...

Ep. 11 50 ปี กล้องโทรทรรศน์วิทยุแอฟเฟลส์เบิร์ก : การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ศักยภาพที่ยั่งยืน

Ep. 11 50 ปี กล้องโทรทรรศน์วิทยุแอฟเฟลส์เบิร์ก : การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ศักยภาพที่ยั่งยืน

Read more ...

Ep. 12 บุกชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ เตรียมเปิดใช้งานปลายปีนี้ 

Ep. 12 บุกชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ เตรียมเปิดใช้งานปลายปีนี้ 

Read more ...

Ep. 13 กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำงานอย่างไร? Ep. 14 Holography Receiver อุปกรณ์รับสัญญาณตัวแรกของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ Ep. 15 อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุย่านแอล - NARIT ไม่ใช่แค่ซื้อแต่ร่วมผลิต หวังตอบโจทย์การทำงานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ยกระดับความสามารถของวิศวกรไทย สู่การพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณขึ้นเอง Ep. 16 เครื่องตรวจสภาพท้องฟ้าแบบอัตโนมัติ เช็คสภาพอากาศแบบ Real-time Ep. 17 วิทยาการแห่งดวงดาว ก้าวสู่วงการแพทย์ Ep. 18 เทคโนโลยีดาราศาสตร์ ถ่ายโอนสู่นวัตกรรมสร้างภาพในชีวิตประจำวัน Ep. 19 ดาราศาสตร์วิทยุ ต้นกำเนิด “นวัตกรรมการสื่อสาร” และ เครือข่ายไร้สาย “WiFi” แห่งยุคปัจจุบัน Ep. 20 ตำแหน่งโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า บอกพิกัดเวลาที่แม่นยำเที่ยงตรง Ep. 21 งานวิจัยดาราศาสตร์ สู่นวัตกรรมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก Ep. 22 Big Data ดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากทั่วโลก เพื่อไขโจทย์ทางวิทยาศาสตร์
Page 1 of 4