เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซะบาน (Shaban) (เดือนที่ 8) ฮ.ศ. 1440  ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมต้องออกมาสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ครั้งต่อไปในช่วงเย็นวันที่ 29 เดือนซะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ. 1440 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ เดือนใหม่ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นเดือนที่สำคัญมากของชาวไทยมุสลิม เนื่องจากจะเป็นวันเริ่มต้นการถือศีลอดเดือนรอมฎอน หรือวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan) (เดือน 9) ฮ.ศ. 1440

pr20190505 1 01

แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai) 
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

        การเริ่มต้นถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมในปีนี้จะขึ้นอยู่กับผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลังดวงอาทิตย์ตก หากผลการสังเกตดวงจันทร์ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนครบเดือนรอมฎอน ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ หอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

     

        ทั้งนี้ หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก จะนับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 30 ของเดือนซะบาน หรือวันสุดท้ายของเดือน เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เวลาเริ่มต้นเดือนรอมฎอน และจะเป็นการเริ่มต้นประกอบศาสนกิจของเดือนรอมฎอน ซึ่งชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดกันตั้งแต่วันที่อังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตลอดจนครบหนึ่งเดือนรอมฎอน

pr20190505 1 02

ภาพแสดงตำแหน่งมุมห่างระหว่างดวงจันทร์ กับดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก
ตำแหน่ง ณ จังหวัดยะลา วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ภาพจากโปรแกรม Stellarium)

        ข้อมูลดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับช่วงจันทร์ดับ (New Moon) เวลาประมาณ 05:47 น. ในวันดังกล่าว จังหวัดยะลา ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น. ที่มุมทิศ 287 องศา และดวงจันทร์ตกเวลา 18:49 น.  มุมทิศ 284 องศา จะเห็นว่าดวงจันทร์ตกตามหลังดวงอาทิตย์ และจะมีเวลาสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรกเพียง 26 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากๆ  ตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 6.5 องศา

*หมายเหตุ : การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร. 

| Category: ข่าวดาราศาสตร์ | Hits: 1717