การสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajab) ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir - เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 เดือนรอญับ (Rajab  เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

as20220204 2 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

 

       หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นวันเริ่มต้นเดือน หรือวันที่ 1 เดือนรอญับ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

       แต่หากในอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 30 เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadil Akhir) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1443  และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที และนับให้วันที่ 1 เดือนรอญับ ฮ.ศ.1443 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

        ข้อมูลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 12:47 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หลังดวงอาทิตย์ตกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 5 ชั่วโมง 43 นาที

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 13 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 252 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:39 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 249 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 11 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 253 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:29 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 249 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 9 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 252 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 18:26 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 248องศา

 

as20220204 2 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกต ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)