จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดวันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมุฮัรรอม (Muharam)  ฮ.ศ.1443

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1443 ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) วันสำคัญประจำเดือนมุฮัรรอมจะเป็นวันที่ 10 ของเดือน จะมีชื่อเรียกว่าวันอาซูรอ (“อาซูรอ” เป็นชื่อจากภาษาอาหรับ มีความหมายว่าสิบ) ซึ่งวันอาซูรอในปีนี้จะตรงกับวันไหนขึ้นอยู่กับผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า

as20210811 2 01

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 พื้นที่สีส้มไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ พื้นที่สีเหลืองสามารถเห็นดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และพื้นที่สีเขียวสามารถเห็นดวงจันทร์ด้วยตาเปล่า

https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/1443/1443g_01b.pdf

 

 หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิม วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปี ฮีจเราะห์ศักราช 1443 และยังสามารถกำหนดวันสำคัญประจำเดือน คือ วันอาซูรอ วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม (Muharam) ก็จะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

       แต่หากวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะต้องนับให้วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 ของเดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah)   เป็นวันสุดท้ายของเดือน

หรือเป็นวันสิ้นปี ฮ.ศ.1442

 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นปีใหม่ทันที

 และนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม (Muharam) ฮ.ศ.1443

 ก็ตรงกับวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 และวันอาซูรอ หรือวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม (Muharam) ก็จะตรงกับ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

 

ข้อมูลของดวงจันทร์

         ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20:41 น. ดังนั้น ในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เวลาดวงอาทิตย์ตก วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เขตพื้นที่ประเทศไทย อายุของดวงจันทร์ประมาณ 22 ชั่วโมง 

 

- อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 49 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 286 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:23 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 287 องศา

 

- จังหวัดกรุงเทพฯ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 49 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 286 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:32 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 287 องศา

 

- อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์ 50 นาที

ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:55 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 287 องศา

ดวงจันทร์ตกเวลา 19:45 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 287 องศา

 

as20210811 2 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ ที่เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งผู้สังเกตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

https://lh3.googleusercontent.com/RPdRwOHBj43nqBBwyigGrvlTT-rEOlAUyWjTECbVSMa5stss8_arzuR8aAYN9avqEg5-FZNLNT1udUUOcbSMOuqfsdM-a8AdCu63M8X1bj__z_CMqy-yjVdBOuSkc3fldr-OI7VB

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)