จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนเชาวัล (Shawwal) ฮ.ศ.1442

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan เดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1442 หรือวันเริ่มต้นของการถือศีลอด เดือนรอมฎอน ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอมฎอน  ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดวันขึ้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนเชาวัล (Shawwal เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) หรือวันอิ้ฏดิลฟิตตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (วันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังจากถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน)

as20210511 1 01

รูปที่ 1 แผนที่คาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

เพื่อกำหนดเดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1442

พื้นที่สีแดงดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์  พื้นที่ม่วงบริเวณก่อนเกิดจันทร์ดับ

 

หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวัล (Shawwal) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442

แต่หากวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ชาวไทยมุสลิมจะกำหนดให้วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอน (Ramadan เดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม) หรือวันสุดท้ายของการถือศีลอดเดือนเดือนรอมฎอนปีนี้ และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว  ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที จะเริ่มต้นเฉลิมฉลองวันอิ้ฏดิลฟิตตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442  โดยจะนับให้วันที่ 1 เดือนเชาวัล (Shawwal  เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ จึงไม่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวในวันดังกล่าวได้

- อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ 17 นาที
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 288 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:10 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 285 องศา

- กรุงเทพมหานคร ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ 19 นาที
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 289 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:17 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 285 องศา

- อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดวงจันทร์ก่อนหลังดวงอาทิตย์ 20 นาที 
  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 289 องศา
  ดวงจันทร์ตกเวลา 18:30 น. ที่มุมทิศ (Azimuth) ที่ 286 องศา

 

as20210511 1 02

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งดวงจันทร์ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ เวลาดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันตก
ตำแหน่งผู้สังเกตอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียง : รอยาลี  มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

 

อ้างอิงภาพ
รูปที่ 1 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm
รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)