ดาวน์โหลด

banner telescope 2564 1

banner telescope 2564 2

banner telescope 2564 4

banner telescope 2564 5

>>> 3.1 โครงการกระจายโอกาส ปี 64 (กลุ่ม 3)

>>> 3.2 แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร ปี 64 (กลุ่ม 3)

>>> 1.1 ประกาศผลมอบกล้อง 64 [กลุ่มที่ 1]

>>> 2.1 แบบตอบรับ มอบกล้อง 64 [กลุ่มที่ 1]

DobsonianTelescopeForSchool 2564 Brochure 1

DobsonianTelescopeForSchool 2564 Brochure 2 

>>> 1.1 โครงการ มอบกล้อง 63 (กลุ่ม 1)

>>> 1.2 โครงการ มอบกล้อง 63 (กลุ่ม 2)

>>> 2.1 กำหนดการ มอบกล้อง ปี 63 (กลุ่ม 1)

>>> 2.2 กำหนดการ มอบกล้อง ปี 63 (กลุ่ม 2)

>>> 3.1แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร (กลุ่ม 1)

>>> 3.2แบบแสดงความเห็นผู้บริหาร (กลุ่ม 2)

>>> (ตัวอย่าง) แผนการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร์

DobsonianTelescopeForSchool 2564 property g1

DobsonianTelescopeForSchool 2564 property g2

DobsonianTelescopeForSchool 2564 condition

Logo mhesi

Logo NARIT

Logo DobsonianTelescopeForSchool