ตารางการอบรม/สัมมาเชิงปฏิบัติการ

 

 

  ครั้งที่  

   

  ว/ด/ป ที่อบรม   

 

หลักสูตร

 

วิทยากร

 

เหมาะสำหรับ

   

  จำนวน   

1

25-27 พ.ย. 63

     GD&T and High Precision Machining     

TGI + NARIT

     อุตสาหกรรม โรงงาน     

25 คน

2

22-23 ธ.ค. 63

Machine Learning in

Computer Vision

DEAWARE + NARIT

Start Up

25 คน

3

18-19 ก.พ. 64

ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5

ควบคุมผ่าน Line Bot API

NARIT

บุคคลทั่วไป

25 คน

4

23-24 ก.พ. 64

ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5

ควบคุมผ่าน Line Bot API ครั้งที่ 2

NARIT

บุคคลทั่วไป

25 คน

5

1-2 เม.ย. 64

DIY Anodize

Innovations Concept Plating Co.Ltd. + NARIT

บุคคลทั่วไป

20 คน

6

16-18 มิ.ย. 64

ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19

EASYKIDS ROBOTICS + NARIT

บุคคลทั่วไป

30 คน

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

* *จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรม

 

สนใจเข้าร่วมการอบรม กรอกใบสมัครได้ที่

https://bit.ly/2Yydfg2

 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ : 084-0882260 / 053-121 268-9 ต่อ 703

เว็บไซต์ : www.narit.or.th/astrofab

ที่อยู่ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180