NGC1232

Download ไฟล์ต้นฉบับ

เป็นกาแล็กซีแบบกังหันที่หันด้านหน้าเข้าหาโลก (Face-on Spiral Galaxy) เป็นการแล็กซีที่จัดว่ามีแขนกังหันสวยที่สุดแห่งหนึ่งบนท้องฟ้า มีลักษณะคล้ายกับกาแล็กซี M74 (NGC 628) ในกลุ่มดาวปลา (Pisces) แต่มีขนาดปรากฏเล็กกว่า

NGC 1232 เป็น Intermediate spiral galaxies หรือเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างอยู่กึ่งกลางระหว่างกาแล็กซีแบบมีคานกลางและไร้คานกลาง กาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 61 ล้านปีแสง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 170,000 ปีแสง เป็นกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 1.5 เท่า กาแล็กซีนี้มีความโดดเด่นด้วยปรากฏดาวอายุน้อยสีฟ้ามากมายตามแนวแขนกังหัน ขณะที่ส่วนใจกลางที่ค่อนข้างรีมีสีเหลืองจากดาวฤกษ์อายุมาก

บริเวณปลายแขนกังหันด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จะพบกาแล็กซีอีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า NGC 1232A ซึ่งเป็นบริวารของ NGC 1232 กาแล็กซีบริวารนี้อาจเป็นตัวการที่ทำให้แขนกังหันของ NGC 1232 โก่งงอ กาแล็กซีนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกระจุกกาแล็กซีกลุ่มดาวแม่น้ำ (Eridanus Cluster)

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803